ඇසුරුම්කරණය

QLT වීදුරු ඇසුරුම්වල විවිධ ද්විතියික ඇසුරුම් විකල්ප ඇත.
කොටස් සමඟ අභිරුචි සන්නාමගත කාඩ්බෝඩ් පෙට්ටි අපි පිරිනමන්නෙමු, එවිට ඔබට බිඳවැටීම් ගැන කරදර නොවී ඔබේ නිෂ්පාදන නැව්ගත කළ හැකිය.
නැතහොත්, ඔබේ වයින් බෝතල්වල පෞරාණික පෙනුමක් ලබා දෙන්න. මෙම විනිවිදක දර්ශනයේ පෙනෙන පරිදි අපි තනි හෝ ද්විත්ව වයින් බෝතල් නඩු ඉදිරිපත් කරමු.
අභිරුචි කාඩ්බෝඩ් බොක්සිං හෝ වයින් නඩු පිළිබඳ වැඩි විස්තර සඳහා අප අමතන්න සහ විකුණුම් නියෝජිතයෙකු ළඟදීම සම්බන්ධ වනු ඇත.