අමතන්න

Xuzhou QLT වීදුරු ඇසුරුම් විසඳුම

ස්ථාන

ලියුසින් කාර්මික උද්‍යානය, සුසුඕ, ජියැන්ග්සු, චීනය

විද්යුත් තැපෑල

amanda@qltbottle.com

qltglass@126.com

 

 

දුරකථන

Wechat: 86-15852141369

WhatsApp: 86-15852141369

පැය

සඳුදා-ඉරිදා: උදේ 8 සිට රාත්‍රී 12 දක්වා